Šicí stroje - Jiří Pešek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky jsou závazné. Podáním objednávky e-mailem kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím (telefonicky či e-mailem). 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění názvu zboží, počtu kusů, ceny, zásilkové adresy, a telefonu kupujícího.

4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží, nebo v ceníku a jsou koncové , obsahují DPH. U šicích strojů se ze zákona platí Recyklační poplatek PHE ve výši 3,– Kč vč. DPH.( od 1.5.2009, dříve byl 6,–), Tento poplatek je již zahrnut v ceně.

Ceny za dopravu, příp. další poplatky si kupující může ověřit na stránce Dodací podmínky.

5. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávce.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním a odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).

Zaslání zboží

1. Dodací lhůta:

Jakmile obdržíme Vaši objednávku, ihned zjistíme, zda je Vámi objednané zboží na skladu. Jestliže je zboží skladem, dopravíme Vám jej ve většině případů do2–3 pracovních dnů. Jestliže zboží skladem není, budeme Vás o tom ihned informovat.

V obou případech Vám bude neprodleně sděleno, kdy přesně Vám bude zboží dodáno. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o nepracovní dny prodlužuje. Podrobnější informace o dopravě včetně informací o ceně dopravy naleznete na stránce Dodací podmínky

2. Způsob dopravy:

Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávce

3. Možnosti platby za zboží:

V našem obchodě máte několik možností platby za Vámi vybrané zboží:

a) hotově – tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete zboží zaplatit přímo na naší adrese a zboží si odvézt sami. Termín a čas vyzvednutí zboží je možný v otevírací dobu provozovny, nebo po tel. dohodě.

  1. dobírkou – tento způsob platby zvolíte v případě, že si zboží necháte dovézt naší dopravou, přepravní službou či Českou poštou a chcete zboží zaplatit až při samotném převzetí .
  2. bankovním převodem – tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete peníze za zboží převést na náš účet (platba se provádí předem) a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet.

Převzetí zboží:

Běžné rozvozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 9.00 – 17.00. Za příplatek, příp. podle místa Vašeho bydliště je však možné se domluvit i na večerním doručení, příp. na rozvoz o víkendu.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje účetní doklad, záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce. Součástí dodávky není instalace zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupní cena bude vrácena vyjma nákladů na doručení zboží.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. spočívajících ve hře nebo loterii.

Záruční podmínky a reklamace

1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. ( u některých výrobků je prodloužená záruka až na 5 let, info u výrobku)

2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem obchodu a právním řádem, platným v ČR.

4. Zboží reklamujte u prodejce, nebo po dohodě v autorizovaných servisech, jejichž seznam bývá přiložen k návodu, urychlíte tak průběh reklamace.

5. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu ..

6. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

7. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu obchodu , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. 1.2008